OFERTA

Naszym klientom oferujemy pełen zakres usług

 • Dobór rozwiązania technicznego
 • Projekt wykonawczy
 • Kompleksowa dostawa materiałów
 • Montaż
 • Uruchomienie instalacji
 • Projekt powykonawczy
 • Przeglądy i usługi serwisowe

ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie elektrycze może mieć następujące zastosowania:

 • Ochrona przed zamarzaniem
 • Utrzymanie temperAtur procesowych
 • Rozgrzewanie medium

UNIWERSALNOŚĆ

Nasze instalacje znajdziecie Państwo w wielu gałęziach przemysłu

 • Energetyka
 • Ciepłownictwo
 • Zakłady chemiczne
 • Zakłady petrochemiczne
 • Huty
 • Cementownie
 • Sektor spożywczy
 • Koksownie

OGRZEWANE URZĄDZENIA I INSTALACJE

Close Menu