OGRZEWANIE RUROCIĄGÓW

Ogrzewanie elektryczne rurociągów przemysłowych

Ogrzewanie elektryczne rur i rurociągów przemysłowych wykonuje się przy użyciu przewodów grzewczych samoregulujących oraz termostatów. Jest to skuteczny sposób na ochronę rur przed oziębianiem i zamarzaniem. Systemy ogrzewania rurociągów pomagają w kontroli i utrzymaniu temperatury przesyłanych płynów, a także redukują ryzyko awarii instalacji.

Zastosowania systemów ogrzewania rurociągów

  • Zabezpieczenia rur przed zamarzaniem, ochrona instalacji wodociągowych, instalacji tryskaczowych, instalacji hydrantowych oraz rur kanalizacyjnych.
  • Utrzymywanie stałej temperatury płynów w rurociągach przesyłających ciepłą wodę, płyny o dużej lepkości oraz płyny zawierające tłuszcze.

Ogrzewanie rurociągów pozwala na optymalną ochronę instalacji przed zamarzaniem, które może skutkować przerwą w dostawie wody lub pęknięciem rur. Ponadto uzupełnia ono ubytki ciepła w rurociągach gorącej wody oraz w rurociągach przemysłowych, transportujących płyny o niskiej temperaturze krzepnięcia.

Ogrzewanie rurociągów – sposoby montażu

Ogrzewanie elektryczne rurociągów przemysłowych może być montowane na zewnątrz i wewnątrz rur. Dotyczy ono zarówno sieci w budynkach, jak i zewnętrznych instalacji. Może być montowane w systemach grzejnych naziemnych, jak i podziemnych. Stosuje się je dla instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz rurociągów przemysłowych.

Ogrzewanie rur przemysłowych – korzyści

Dzięki stosowaniu ogrzewania rurociągów można skutecznie uniknąć zamarzania wody i innych transportowanych w rurach płynów. Ogrzewanie sprawia, że przepustowość rurociągu jest niezależna od temperatury. Płyny o dużej lepkości nie ulegają zagęszczeniu ani zestaleniu. W konsekwencji okres zimowy i działanie ujemnych temperatur nie powoduje żadnych zakłóceń w przesyle, a także wspomaga bezawaryjną pracę rurociągów. Ogrzewanie rur pozwala prowadzić instalacje podziemne na mniejszych głębokościach i zmniejsza nakłady robocizny związane z ich montażem. 

Przedstawiamy nasze przykładowe realizacje instalacji ogrzewania rurociągów

Close Menu