ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE ZBIORNIKÓW

Niektóre zbiorniki przemysłowe narażone na działanie niskich temperatur wymagają dodatkowego ogrzewania zapewniającego utrzymanie przepływu magazynowanej substancji lub podtrzymanie temperatury procesowej. Ogrzewanie, dzięki utrzymywaniu określonej minimalnej temperatury, pozwala uniknąć powstania złogów, koagulacji oraz zamarznięcia zbiornika. Elektryczne ogrzewanie zbiorników to system odpowiednio dobranych przewodów grzewczych o odpowiedniej mocy pozwalających na utrzymanie odpowiedniej temperatury w zbiorniku, zapewniających ochronę przed zamarzaniem, a także przed nagrzewaniem się i kondensacją. Do wykonania instalacji grzewczej zbiorników można zastosować przewody grzejne samoregulujące, stałooporowe lub stałej mocy. Moc przewodów dobiera się w zależności od oczekiwanych rezultatów.

Zbiorniki przemysłowe – dobór mocy

Aby prawidłowo dobrać moc grzewczą systemu ogrzewania zbiorników, należy wziąć pod uwagę cały szereg parametrów. Główną rolę w doborze mocy odgrywa wielkość zbiornika. Ważna jest także docelowa temperatura w zbiorniku, która ma być utrzymywana na stałym poziomie. Istotna jest ponadto grubość izolacji cieplnej, która ma zostać zainstalowana a także minimalna temperatura otoczenia zbiornika, jaka może wystąpić.

Montaż ogrzewania

Przewody grzejne należy zamontować bezpośrednio do ścian zbiornika za pomocą aluminiowej taśmy lub poprzez wykorzystanie dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. szpilek lub siatki. Następnie w razie potrzeby całość owija się folią aluminiową i wykonuje izolację cieplną.

Elektryczne ogrzewanie zbiorników – zastosowanie

Systemy elektrycznego ogrzewania zbiorników stosuje się przede wszystkim do zabezpieczenia przed zamarzaniem substancji o niskiej i średniej lepkości, takich jak woda lub amoniak. Ponadto wykorzystuje się je w celu utrzymania temperatury materiałów o średniej lepkości, takich jak oleje, biopaliwa czy żywice. Ogrzewanie zapobiega krystalizacji oraz kondensacji substancji. Ponadto może ono posłużyć do wstępnego podgrzewania reaktorów przemysłowych.

Systemy grzewcze – korzyści

Wyposażenie zbiorników w systemy grzewcze niesie za sobą szereg korzyści:
  • Utrzymanie temperatury w zbiorniku na stałym poziomie, niezależnie od warunków atmosferycznych.
  • Nieprzerwane działanie w okresie zimowym.
  • Automatyczna optymalizacja temperatury.

Przedstawiamy nasze przykładowe realizacje instalacji ogrzewania zbiorników

Close Menu