OGRZEWANIE LEJÓW I PRZENOŚNIKÓW

W instalacjach odpylania spalin (np. z kotłów energetycznych spalających węgiel kamienny, węgiel brunatny lub biomasę) wykorzystuje się elektrofiltry, filtry workowe, cyklofiltry. Często spotykanym problemem jest zbieranie się wyłapanych cząstek na lejach zsypowych urządzeń odpylających. Wychładzający się pył chłonie wilgoć z powietrza, zbryla się na ściankach i stopniowo narasta. Utrudnia to jego skuteczne odprowadzanie i może prowadzić do utrudnienia bądź uniemożliwienia pracy instalacji.

Dzięki zastosowaniu ogrzewania elektrycznego na ścianach lejów lub urządzeń transportu pyłów osiągamy następujące efekty:

  • utrzymanie temperatury powyżej punktu rosy
  • ograniczenie ryzyka korozji
  • łatwe odprowadzenie pyłów
  • zapewnienie drożności układu

Zastosowane układy ogrzewania mogą być regulowane poprzez wykorzystanie termostatów lub czujników temperatury (Pt100, termopara) i doprowadzenie wskazań do systemu bądź lokalnych regulatorów.

Przedstawiamy nasze przykładowe realizacje instalacji ogrzewania lejów zsypowych oraz przenośników

Close Menu