INFORMACJE O PRODUKTACH

Raychem

PRZEWODY GRZEWCZE

Są to przewody grzewcze o automatycznie regulowanej mocy wyjściowej w celu kompensacji zmian temperatury.

Samoregulujące przewody grzejne marki Raychem składają się z dwóch ułożonych równolegle żył osadzonych w rdzeniu grzewczym wykonanym z przewodzącego polimeru. Dzięki usieciowaniu za pomocą promieniowania, rdzeń zachowuje niezawodność przez długi okres czasu. W naszych włóknistych przewodach grzejnych TV oraz KTV przewodzący polimer w formie włókna jest nawinięty wokół żył.

Prąd elektryczny przepływający od jednego przewodnika przez przewodzący rdzeń polimerowy do drugiego przewodnika powoduje wytwarzanie ciepła. W miarę spadku temperatury otoczenia, zwiększa się liczba ścieżek przewodzenia w rdzeniu i wytwarzana jest większa ilość ciepła. I odwrotnie, w miarę wzrostu temperatury, w rdzeniu występuje mniejsza liczba ścieżek przewodzenia i wytwarzana jest mniejsza ilość ciepła.

Przejdź do oferowanych typów przewodów samoregulujących.

Są toprzewody grzewcze umożliwiające wyższe temperatury pracy i dużą moc wyjściową.

Ograniczające moc przewody marki Raychem to równoległe przewody grzejne zbudowane z elementu grzejnego w formie spiralnego opornika owiniętego wokół magistrali dwuprzewodowej. Jeden z przewodów magistrali jest pozbawiony izolacji na określonym odcinku. Drugi przewód magistrali jest pozbawiony izolacji w innym miejscu. Strefa grzejna jest wyznaczana przez odległość między punktami styku. Wpływ dodatniego współczynnika temperatury (PTC) powoduje, że moc wyjściowa elementu grzejnego zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury otoczenia. Wpływ ten umożliwia pojedyncze krzyżowanie przewodu ograniczającego moc poprzez zmniejszenie temperatury elementu grzejnego w punktach krzyżowania się. Przewód ograniczający moc może być używany w aplikacjach ochrony przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury procesowej, wymagających wysokiej mocy wyjściowej i/lub poddawania działaniu wysokich temperatur. Przewody ograniczające moc mogą zapewnić utrzymywanie temperatury procesu na poziomie do 230°C i wytrzymują działanie temperatur do 250°C przy odłączonym zasilaniu. 

Przejdź do oferowanych typów przewodów ograniczających moc.

Przewody równoległe ze strefą stałej mocy używają oporowego elementu grzejnego nawiniętego na przewody magistrali dwuprzewodowej.

Przewody są naprzemiennie pozbawione izolacji na określonych odcinkach. Strefa grzejna jest wyznaczana przez odległość między punktami styku.

Budowa równoległa umożliwia docinanie przewodów na wymiar w miejscu instalacji. Unikalny okrągły przekrój zapewnia dużą elastyczność.

Te równoległe systemy grzejne o stałej mocy są ekonomiczną alternatywą zachowującą zalety przewodów docinanych na wymiar. Z powodu stałej mocy wyjściowej możliwe jest stosowanie mniejszych wyłączników niż w przypadku samoregulujących systemów grzejnych. O długości do 200 m, do utrzymywania temperatur do 200°C.

W zależności od zastosowania mogą wymagać bardziej skomplikowanych układów sterowania. Przewody grzejne nie mogą się krzyżować.

Przejdź do oferowanych typów przewodów o stałej mocy.

Seria systemów grzejnych Raychem z izolacją polimerową (PI) szczególnie nadają się do dłuższych obwodów grzejnych (np. >250 m), i można je stosować do utrzymywania przez dłuższy czas temperatur do 260°C oraz okresowo do 300°C. W zależności od zastosowania, wymagają bardziej skomplikowanych układów sterowania.

Pentair Thermal Management oferuje przewody grzejne PI z izolacją PTFE, która jest znana z wyjątkowej odporności termicznej i chemicznej. Izolacja ta ma dużo lepsze właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi fluoropolimerami. Zastosowanie PTFE pozwala stosować większą moc, a klienci zyskują na znacznie wydłużonym czasie eksploatacji przewodów grzejnych PI. W tabeli przedstawiona jest maksymalna temperatura przy ciągłej pracy zalecana przez producenta oraz temperatury topnienia i degradacji dla PTFE oraz PFA: Gama przewodów grzejnych PI obejmuje szeroki zakres oporności, mogą być stosowane zarówno w obwodach krótkich, jak i bardzo długich o długościach kilku kilometrów. Stosowane jest połączenie elektryczne w formie prostej pętli (faza do neutralnego lub faza do fazy) lub połączenie trójfazowe w konfiguracji gwiazdy lub trójkąta.

Przewody zazwyczaj wydzielają do 25 W/m, maksymalna moc wyjściowa zależy od danego zastosowania. Przewody grzejne PI mogą być łatwo zakończone w warunkach terenowych, co jest istotną zaletą w porównaniu do systemów grzejnych z izolacją mineralną (MI).

Pentair Thermal Management oferuje kompletny system, składający się z przewodów grzejnych PI, zimnych przewodów doprowadzających, zestawów połączeniowych i złączek w formie skrzynek przyłączeniowych oraz innych powiązanych komponentów. Komponenty do łączenia przewodów mają krytyczne znaczenie dla niezawodności systemu, z tego powodu Pentair Thermal Management korzysta ze specjalnych połączeń zaciskanych, które zapewniają szczelne połączenie umożliwiające bezawaryjną pracę w najbardziej surowych warunkach.

Przejdź do oferowanych typów przewodów stałooporowych w izolacji polimerowej.

Systemy grzejne Pyrotenax Mineral Insulated (MI) nadają się w szczególności do zastosowań wymagających najwyższej mocy wyjściowej lub poddania działaniu wysokich temperatur. Systemy grzejne MI stanowią najbardziej niezawodne rozwiązana dla temperatur do 1000°C. W zależności od zastosowania mogą wymagać bardziej skomplikowanych układów sterowania.

Budowa przewodu:

Przewody grzejne Pyrotenax MI są w całości oparte o materiały nieorganiczne, wiele różnych oferowanych materiałów przewodnika oraz osłony pozwala dopasować przewody do szerokiego zakresu zastosowań: Gama przewodów grzejnych MI obejmuje szeroki zakres oporności, mogą być stosowane zarówno w obwodach krótkich, jak i bardzo długich o długościach kilku kilometrów.

Zakończenie przewodów grzejnych MI wymaga dokładnego wykonania, połączenie wysokotemperaturowego przewodu grzejnego z zimnymi przewodami doprowadzającymi MI wymaga doświadczenia z lutowaniem srebrem przewodów MI oraz specjalnych narzędzi. Z tego powodu firma Pentair Thermal Management zaleca zamówienie fabrycznie zakończonych elementów grzewczych, które są przygotowywane w najbardziej sprzyjających warunkach i przed wysłaniem są w pełni przetestowane. Połączenie jest tak samo niezawodne jak sam przewód grzejny. Spoiny mogą być wykonane przez lutowanie srebrem lub za pomocą techniki laserowej. Technika laserowa zapewnia najbardziej niezawodne wykonanie, przydatne szczególnie w zastosowaniach przemysłowych związanych z wysoką temperaturą lub wysoką mocą wyjściową.

Przejdź do oferowanych typów przewodów stałooporowych w izolacji mineralnej.

AKCESORIA

Systemy ogrzewania elektrycznego to skomplikowane instalacje, które wymagają dużej wiedzy inżynieryjnej do pracy w optymalnych warunkach. Zestawy zasilające, zestawy połączeniowe, zestawy rozgałęziające oraz zestawy zakończeniowe to komponenty krytyczne dla prawidłowo działającego systemu grzewczego. Nasze zestawy przyłączeniowe marek Raychem oraz Frostex zostały zaprojektowane i dopuszczone do stosowania z elektrycznymi przewodami grzewczymi Raychem, Pyrotenax, Tracer, Frostex iraz WinterGard.

Close Menu