OGRZEWANIE RYNIEN DACHOWYCH I SPUSTÓW

Ogrzewanie dachów w postaci systemów ogrzewających rynny i rury spustowe ma charakter użytkowy oraz techniczny. To nie tylko skuteczna ochrona budynku przed wilgocią, zalegającym śniegiem i lodem, ale także oszczędność kosztów i bezpieczeństwo dla ludzi.

Ogrzewanie rynien dachowych i spustów zapewnia drożność rynien poprzez skuteczną likwidację nagromadzonego w nich śniegu i lodu. Zapobiega to uszkodzeniom dachu i fasady, wywołanym oblodzeniem i niekontrolowanym spływem wody. Ogrzewanie znajduje zastosowanie na niemal wszystkich rodzajów dachów. Dzięki niemu rynny i spusty nie ulegają uszkodzeniu przez zamarzającą wodę. Zapewnia ono skuteczne odwodnienie każdej połaci.

Ogrzewania rynien i rur spustowych – korzyści

Ogrzewanie rynien dachowych i spustów wspiera skuteczną walkę z negatywnymi skutkami zimy. Największą korzyścią z ich stosowania jest zapewnienie drożności rynien, co w konsekwencji powoduje eliminację ryzyka uszkodzeń dachu, zawilgocenia fasady budynku czy zalania poddasza. Ogrzewanie niweluje także niebezpieczeństwo wypadków spowodowanych przez spadające sople lodu, zagrażające przede wszystkim ludziom, ale także pojazdom.

Ogromną zaletą tego typu instalacji jest intuicyjne sterowanie nimi. Dzięki nowoczesnym technologiom w nich stosowanym, zapewniona zostaje duża skuteczność systemu grzejnego przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Przewody grzejne – sposób montażu

Przewody grzejne powinny być montowane wzdłuż krawędzi dachu, a także w miejscach, gdzie istnieje ryzyko powstawania nagromadzeń śniegu i lodu.

Ogrzewanie rynien i rur spustowych składa się z sieci przewodów układanych w rynnach wzdłuż i w obu kierunkach. Odpowiednią moc uzyskuje się poprzez układanie przewodów w odpowiedniej krotności. Przewody montuje się poprzez swobodne rozłożenie lub za pomocą uchwytów. Natomiast w rurach spustowych pionowych stosuje się łańcuchy metalowe na stalowej poprzeczce, do tych zaś łańcuchów mocuje się kabel grzewczy w celu zapewnienia ochrony kabla przed nadmiernym obciążeniem oraz poprawia się propagację ciepła. W przypadku gdy długość przewodu wprowadzanego do rury spustowej jest nieznaczna, nie ma konieczności stosowania łańcuchów.

Przewody ogrzewające rynny dachowe i spusty – dobór mocy

Dobór mocy przewodów ogrzewających rynny dachowe i spusty określana jest dla metra kwadratowego powierzchni dachu i uzależniona jest od rodzaju konstrukcji dachu oraz występujących lokalnie warunków atmosferycznych.

Aby odpowiednio dobrać moc ogrzewania, należy określić na jakim typie dachu będzie ono montowane. Wyróżnia się dwie grupy:

Dachy zimne

Dobrze izolowane dachy, które wykazują niski współczynnik przenikania ciepła; topnienie śniegu powodowane jest przez słońce; na krawędziach dachu tworzą się sople i nawisy śnieżne.

Dachy ciepłe

Słabo izolowane dachy; topnienie śniegu powodowane jest przenikaniem ciepła z wnętrza budynku (w szczególności ma to miejsce, gdy dom posiada użytkowe poddasze); woda spływa z dachu i zamarza na jego krawędzi.

Z powyższej charakterystyki można łatwo wywnioskować, że moc ogrzewania rynien dachowych i spustów na dachach ciepłych powinna być większa niż na dachach zimnych.

Moc przewodów grzejnych wykorzystywanych w instalacjach dachowych waha się pomiędzy 15–25 W/m². W przypadku szczytowych partii dachu, które pokryte są materiałami palnymi lub mięknącymi pod wpływem działania ciepła (np. papa), moc przewodu grzejnego nie powinna przekraczać 20 W/m². Rynny znajdujące się przy krawędzi dachu wymagają użycia przewodów o mocy odpowiedniej do ich wymiarów.

Przedstawiamy nasze przykładowe realizacje instalacji ogrzewania rynien i spustów

Close Menu