OGRZEWANIE PODJAZDÓW I WAG

Elektryczne ogrzewanie podjazdów garażowych i wag polega na usuwaniu zalegającego śniegu i lodu za pomocą przewodów i mat grzejnych. Systemy te instalowane są najczęściej na podjazdach, parkingach samochodowych, chodnikach, schodach oraz rampach i mostach. Niezależnie od kształtu, wielkości powierzchni oraz nawierzchni pokrywającej instalację, elektryczne ogrzewanie jest proste w montażu oraz łatwe w doborze.

Skuteczne ogrzewanie elektryczne podjazdów jest szczególnie istotne w przypadku powierzchni pochylonych. Oblodzone lub zaśnieżone, stają się szczególnie niebezpieczne i trudne w eksploatacji. W przypadku dużych nachyleń wymagane jest wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego, odprowadzającego wodę, pochodzącą z roztopionego śniegu i lodu. Co ważne — nie ma konieczności zabezpieczania całej powierzchni podjazdu, można zdecydować się jedynie na ogrzewanie samych pasów mających styk z oponami.

Elektryczne ogrzewanie podjazdów i wag – dobór mocy

Moc ogrzewania elektrycznego podjazdów i wag określa się w przeliczeniu na 1m² powierzchni. Jednak przy doborze należy uwzględnić także szereg różnych innych czynników. Pod uwagę bierze się lokalizację instalacji, sposób jej wykonania oraz wymagania, które ma spełniać. Średnio wybiera się moc rzędu 300–400 W/m².

Przyjmuje się, że moc grzewcza stosowana dla obszarów o zewnętrznej temperaturze obliczeniowej, wynoszącej -20°C, to około 300 W/m². Jednakże należy zwrócić uwagę nie tylko na minimalne temperatury, charakterystyczne dla danych obszarów geograficznych, ale także na inne czynniki chłodzące w postaci silnych wiatrów, wysokości n.p.m. oraz narażenie ogrzewania na chłodzenie od spodu (w przypadku mostów i ramp).

Instalacje ogrzewania elektrycznego a rodzaje pokrycia powierzchni

Ogrzewanie elektryczne podjazdów układa się w warstwie podsypki piaskowej, w betonie lub pod kostką.

W przypadku stosowania instalacji pod płytami lub kostką betonową należy szczególnie uważać, by kable nie zostały uszkodzone mechanicznie. Powierzchnia, na której ma zostać ułożony system ogrzewania musi zostać dokładnie wyrównana oraz oczyszczona z kamieni lub innych, ostrych przedmiotów. Kable grzejne powinny zostać ułożone możliwie blisko płyt, warstwa piasku w której się je umieszcza, powinna mieć grubość 2–3cm.

Innym rodzajem pokrycia powierzchni, pod którą można stosować ogrzewanie elektryczne podjazdów jest beton wylewany. System układania kabli i mat jest zbliżony do tych, stosowanych przy płytach betonowych. W tym przypadku ważne jest jednak, by nie dopuścić do przemieszczania się kabli podczas wylewania betonu, dlatego niezbędne jest ich unieruchomienie np. poprzez zamocowanie do metalowego zbrojenia. Cała przestrzeń między przewodami musi zostać dokładnie wypełniona masą betonową, aby w ich otoczeniu nie doszło do wytworzenia żadnych szczelin powietrznych. Beton wylewany musi być pozbawiony kamieni i żwiru, który mógłby uszkodzić kable. Instalacja może zostać włączona po raz pierwszy około 30 dni po wylaniu masy. Umieszczanie ogrzewania elektrycznego podjazdu w wylewce betonowej powinno być poprzedzone konsultacją z elektrykiem.

Istnieje także możliwość zastosowania systemu grzewczego pod powierzchniami asfaltowymi, w ich przypadku postępuje się podobnie, jak przy masie betonowej.

Ogrzewanie elektryczne na podjazdach – zalety

Najistotniejszą korzyścią płynącą z zastosowania ogrzewania elektrycznego na podjazdach garażowych jest zabezpieczenie ich przed negatywnymi skutkami zimy czyli zastoinami śnieżnymi i oblodzeniem. Dzięki temu ich przejezdność jest możliwa zawsze, bez względu na warunki atmosferyczne. Jest to niezwykle wygodny sposób usuwania śniegu i lodu z powierzchni zewnętrznych, bez użycia absorbujących czas i siły metod mechanicznych oraz inwazyjnych metod chemicznych (sól drogowa). To rozwiązanie bardzo skuteczne, trwałe i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Ponadto, zastosowanie ogrzewania elektrycznego podjazdów niesie korzyści ekonomiczne — jego działanie jest zoptymalizowane a sterowanie przebiega automatycznie, wykorzystując jedynie niezbędne minimum mocy. 

Elektryczne ogrzewanie podjazdów garażowych – Owiterm – zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą!

Przedstawiamy nasze przykładowe realizacje instalacji ogrzewania wag i podjazdów

Close Menu